Wat behandelt een podotherapeut ?

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten.

Een podotherapeut behandelt veel verschillende klachten met als doel: het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de voet(stand), alsmede behandeling van huid en nagels, indien er sprake is van een pathologie.

De binnen de podotherapie gehanteerde therapie bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties, alsmede het adviseren van patiënten teneinde voetaandoeningen (èn aandoeningen aan het bewegingsapparaat die vanuit de voet kunnen ontstaan) te voorkomen en te bestrijden

Specialisatie

Een belangrijk aspect binnen de podotherapie is het behandelen van risicopatiënten en het geven van voorlichting (preventie). Tot de risicopatiënten behoort o.a. de grote groep diabetes-mellitus patiënten. Podo­therapeuten zijn de beroepsbeoefenaren die daar speciaal voor opgeleid zijn. De behandeling van diabetische voeten vindt veelal plaats in speciale voetenpoliklinieken in een ziekenhuis, waarbij multidisciplinair wordt samengewerkt en de podotherapeut is dè beroepsbeoefenaar die hierin participeert. Immers de podotherapeut is gespecialiseerd in het screenen en behandelen van de diabetische voet, waarbij wondbehandeling een zeer belangrijke plaats inneemt.

Een diabetisch voetenteam kan bijvoorbeeld bestaan uit een:

 • Podotherapeut
 • Diabetesverpleegkundige
 • Internist
 • Gipsverbandmeester
 • Orthopedisch schoenmaker

Er zijn ook andere samenstellingen mogelijk, dit kan per voetenpolikliniek verschillend zijn.

Klachten

Welke klachten behandelt een podotherapeut?

 • Specifieke voetproblemen bij kinderen;
 • Standsafwijkingen van tenen/nagels;
 • Overbelastingsklachten;
 • Vermoeidheidsklachten;
 • Sportblessures;
 • Klachten aan het steun- en bewegingsapparaat zoals knie, heup en rugklachten;
 • Klachten bij diabetes-mellitus (suikerziekte) en reuma;
 • Ulcera (wonden) bij diabetes-mellitus patiënten;
 • Ingegroeide nagels.

Daarnaast wordt uiteraard voorlichting gegeven ter voorkoming van diverse klachten.